Minirokometni turnirji tudi s humanitarno noto

Spoštovane najmlajše Krimovke in starši vadečih v Krimovi rokometni šoli!
Leto se počasi izteka in čaka nas praznični december. V tem mesecu bomo, kot vsako leto, organizirali rokometne turnirje za vsa dekleta Krimove rokometne šole. Razporedi turnirjev po posameznih šolah so navedeni v posebnem letaku za posamezni turnir.

Ker pa je december mesec, ko se v Rokometnem klubu Krim spomnimo na ljudi v stiski, bomo tudi letos delovali dobrodelno. Sodelovali bomo z Mladinskim domom Malči Beličeve, ki je ustanova za pomoč otrokom in mladostnikom, ki so iz različnih razlogov pomoči potrebni.

Te zanima, kako lahko pomagaš tudi ti?
Na vseh turnirjih v mini rokometu, bomo na posameznih lokacijah zbirali SLADKARIJE (le takšne, ki so zapakirane) in ŠOLSKE POTREBŠČINE. Na posebej označenih delih športne dvorane bo prostor, kjer boste po svojih zmožnostih, svoja darovanja lahkjo oddali. Na koncu, bomo vse skupaj predali otrokom zavoda Malči Beličeve v Ljubljani.
Pomagaj tudi ti in polepšaj praznični december tistemu, ki je naše skupne pomoči potreben!

KLIK vabilo na turnir skupine A: OŠ Ketteja in Murna, OŠ Karla Destovnika-Kajuha, OŠ Božidarja Jakca in OŠ Vide Pregarc.
KLIK vabilo na turnir skupine B: OŠ Oskarja Kovačiča, POŠ Rudnik, OŠ Poljane, OŠ Livada, OŠ Trnovo in POŠ Hrušica.
KLIK vabilo na turnir skupine C: OŠ Nove Fužine, OŠ Martina Krpana, OŠ Zadobrova in OŠ Sostro.
KLIK vabilo na turnir skupine D: OŠ Jožeta Moškriča, OŠ Nove Jarše, OŠ Milana Šuštaršiča, OŠ Mirana Jarca, OŠ Franceta Bevka in OŠ Maksa Pečarja.